Prezentacja członków Młodzieżowego Klubu Turystyki Aktywnej „WRZOS”:

(tych, których zdjęcia odnalazłem)