Nagrody

Czasem doceniano moją pracę społeczną. Oto ważniejsze z nagród:

– 1988 – Dyplom Zarządu Oddziału PTTK w Kędzierzynie-Koźlu za aktywną pracę w PTTK

– 1989 – Dyplom Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu za olbrzymi wkład pracy w rozwoju PTTK

– 1993 – Dyplom Urzędu Wojewódzkiego w Opolu za olbrzymi wkład pracy w rozwoju turystyki i krajoznawstwa Ziemi Opolskiej

– 1997 – Srebrna Honorowa Odznaka PTTK

– 2001 – Członkostwo Honorowe SKPG „Harnasie”

– 2014 – Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie śląskim

– 2017 – Złota Honorowa Odznaka PTTK

– 2017 – Tytuł Honorowy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – „Zasłużony dla miasta Kędzierzyn-Koźle”

– 2020 – Odznaka Honorowa „Zasłużony Przewodnik PTTK”

– 2022 – Tytuł Honorowy Gość Chatki na Adamach

– 2023 – Złota Parzenica SKPB Katowice