Funkcje społeczne

SAMORZĄD

– w latach 1989-1993 – radny Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; przewodniczący zespołu ds. estetyzacji miasta;

– od 2005 roku członek Delegatury Gliwickiej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach;

– od 2006 roku przewodniczący Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w OLK w Gliwicach;

– od 2006 roku członek Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy;

– od 2011 roku członek, w latach 2014-18 wiceprzewodniczący zespołu branżowego Zdrowia, Opieki Społecznej, Ekologii, Turystyki i Krajoznawstwa;

– w latach 2012-13 organizator i przewodniczący, 2013-17 sekretarz, 2017-18 wiceprzewodniczący zespołu branżowego ds. polityki rowerowej w Gliwicach;

– w latach 2012-17 członek zespołu branżowego bezpieczeństwa publicznego w Gliwicach;

– w latach 2013-16 przewodniczący podzespołu branżowego Ekologii, Turystyki i Krajoznawstwa w Gliwicach; od 2018 sekretarz zespołu branżowego Turystyki, Krajoznawstwa i Ekologii w Gliwicach;

– w latach 2013-17 członek, a w latach 2015-2016 przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach;

– od 2014 roku członek, od 2019 roku przewodniczący Komisji Rewizyjnej Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego;

 

TURYSTYKA

  • członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1981-84;
  • członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1983 roku;
  • członek Towarzystwa Karpackiego od 1990 roku (leg.29);

– delegat na Walny Zjazd PTTK w latach: 1993, 1997, 2005;

– sekretarz, prezes i animator Wydziałowego Klubu Turystyki „Fagocyt” 1983-86;

– opiekun Młodzieżowego Klubu Turystycznego „Wrzos” 1987-97;

– opiekun Młodzieżowego Klubu Turystyki Aktywnej „Ryś” od 2002 roku;

– wiceprezes ds. statutowych Oddziału PTTK w Kędzierzynie-Koźlu 1989-1997;

– wiceprezes ds. statutowych Oddziału Uczelnianego PTTK w Gliwicach 2001-2005;

– członek Rady Chatki SST „Pod Solniskiem” w Lachowicach-Adamach 2001-2005 i 2007-2013;

– przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału Uczelnianego PTTK w Gliwicach 2009-2013;

– członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Uczelnianego PTTK w Gliwicach od 2021 roku;

– członek Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie” w latach 1990-2011 (blacha 243);

– członek honorowy SKPG „Harnasie”;

– prezes SKPG „Harnasie” w Gliwicach w latach 1990-91, 1993-94, 1994-95;

– wiceprezes ds. szkolenia SKPG „Harnasie” 1995-97, 1998-99, 2007-2008;

– członek Komisji Szkoleniowej SKPG „Harnasie” 1995-2005, 2006-2009;

– członek Komisji Rewizyjnej SKPG „Harnasie” 2001-05, przewodniczący 2003-04;

– członek Komisji Statutowej i Wydawniczej SKPG „Harnasie”;

– kierownik kursów przewodnickich SKPG „Harnasie” 1995-96, 1997-98, 1999-2000, 2001-02; 2004-05;

– sympatyk Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach;

– członek Komisji Szkoleniowej SKPB w Katowicach od 2014 roku;

– członek SKPB w Katowicach od 2019 roku (blacha 335);

– współzałożyciel i członek Klubu Chatkowego „ADAMY”, w latach 2009-2012 prezes, 2014-2017 skarbnik, 2019-21 sekretarz;

– członek Klubu Turystyki Kwalifikowanej „be loć” od 2015 roku;

– współzałożyciel Stowarzyszenia Gliwicka Rada Rowerowa, członek Komisji Rewizyjnej w latach 2016-18, wiceprezes w latach 2018-22,

– kierownik kursów Organizatora Turystyki;

– kierownik kursu Strażnika Ochrony Przyrody;

– wykładowca i egzaminator kursów przewodnickich i pilotów wycieczek od 1991 roku;

– członek marszałkowskiej komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich od 2017 roku;

 

KULTURA

– instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu 1988-1997;

– pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko” 1987-97;

– juror Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko” w Kędzierzynie-Koźlu 1998-2022;

– organizator i prowadzący grupę muzyczną „Wariant R” w latach 1988-97 i 2016-18;

– organizator i prowadzący spotkania podróżniczo-artystyczne „Herbatka Pana Radka” w Kędzierzynie-Koźlu w latach 1994-97;

– organizator i prowadzący spotkania podróżniczo-artystyczne „Herbatka Pana Radka” w Raciborzu w latach 2010-20;

– organizator i prowadzący Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Górach w Kędzierzynie-Koźlu i Gliwicach; komandor w latach 1994-2016, wicekomandor od 2017 roku;

– prowadzący audycję radiową o profilu turystycznym („Radio Wrzos w Radiu Park”) w Radiu Park – Kędzierzyn-Koźle 1995-96;

– prowadzący spotkania podróżnicze „Klub Podróżnika” w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach od 2011 roku;

– pomysłodawca i współprowadzący spotkania poetyckie „Wysoki Pułap Poezji” w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz herbaciarni „Smoczy Czajnik” w Katowicach w latach 2019-20;

– pomysłodawca i współprowadzący Klub Smakoszy Poezji w Gliwicach od 2022 roku;