Uprawnienia

uprawnienia:

–          przewodnik beskidzki I klasy;

–          instruktor przewodnictwa;

–          instruktor krajoznawstwa;

–          kierownik kursów przewodnickich;

–          pilot wycieczek;

–          przodownik PTTK górski;

–          przodownik PTTK kolarski;

–          wychowawca kolonijny;

–          strażnik ochrony przyrody;

–          porucznik WP

 

znajomość języków:

–          angielski – egzamin państwowy;

–          słowacki – stopień podstawowy;

–          czeski – biernie;

–          rosyjski – biernie;

–          niemiecki – biernie;

–          łemkowski – biernie;