piosenki

popełniłem trochę utworów muzycznych

część z nich to autorskie dzieła – i słowa i muzykę napisałem sam

pisałem też muzykę do słów różnych poetów:

– Krzysztof Kamil Baczyński

– Wojciech Bellon

– Władysław Broniewski

– Zuzanna Ginczanka

– Stanisław Gola

– Jerzy Harasymowicz

– Roma Jegor

– Joanna Kulmowa

– Petro Murianka

– Grażyna Weber

– Emil Zegadłowicz

mam nadzieję, że uda mi się zamieścić tu kiedyś także pliki dźwiękowe…