Kajaki

spływ 2019 – BOBRZA – CZARNA NIDA – NIDA

21-22 września 2019 – BOBRZA, CZARNA NIDA, NIDA – Radkowice – Brzegi