Kajaki

spływ 2018 – STOBRAWA

15-17 czerwca 2018 – STOBRAWA – Karłowice – Stobrawa – Krogulna