Kajaki

spływ 2017 – PILICA

14-18 czerwca 2017 – PILICA – Maluszyn – Placówka