Kajaki

spływ 2014 – SKRWA PRAWOBRZEŻNA

8-17 sierpnia 2014 – SKRWA PRAWOBRZEŻNA – Mieszczk – Murzynowo