Zagranica

7-8 września 2013 – Jesioniki

7-8 września 2013 – Jesioniki – Zlate Hory – Precny vrch – Biskupia Kopa