Kajaki

spływ 2010 – SOKOŁDA – SUPRAŚL

14-22 sierpnia 2010 – SOKOŁDA, SUPRAŚL – Straż – Dzibice