Kajaki

spływ 2000 – OMULEW – STRUGA – PISA

4-16 sierpnia 2000 – OMULEW – SAWICA – KALWA – STRUGA – KOSNA – KIERMAS – PISA – WADĄG – Jabłonka – Wadąg