1990-92

* * * (jeszcze nie wiesz)

jeszcze nie wiesz

co to znaczy

czekać

na każde drgnienie

powietrza

zwiastuna

nie twoich kroków

rozpływających się

w samotności wieczoru

jak

dalekie echa

naszych

dobrych

dni

wrzesień, 1992