i tylko

fotel

bierze mnie w ramiona

kołysząc łagodnie

w rytm

naszej muzyki

i zawsze

ta głupia nadzieja

ta

głupia

nadzieja

wrzesień, 1992