dziś

słońce

obudziło barwinki

przyszły pod kapliczkę

z ułamanym krzyżem

wzięły się za ręce

i cichutko

stare pieśni

jak wianki

puszczają

na wiatr

maj, 1992