Rowery

rowery – 29 kwietnia – 1 maja 1989 – POGÓRZE PRZEMYSKIE

29 kwietnia – 1 maja 1989 –   Pogórze Przemyskie

Przemyśl – Rybotycze – Leszczawa – Liskowate – Orelec