pójdziemy wczoraj

do małej kawiarenki

zjeść lody z naszych serc

pójdziemy wczoraj

do parku

odnaleźć się

w gąszczu

niespełnionych marzeń

pójdziemy wczoraj

w góry

nieporozumień

w doliny

nastrojów naszych

by dać się ponieść wiatrom

uczuć

pójdziemy wczoraj

albo

dziś

październik, 1987