Niebo zawisło nad stromym krzyżem

Wzgórze w międzydrzew widok odsłania

Procesja chat nie podejdzie bliżej

Dumne storczyki nie chcą się kłaniać

lipiec, 1986