Ktoś powiedział, że deszcz to łzy,

Lecz miał racje tylko po części,

Bo gdy z nieba strugi dziś szły,

Jeśli nawet, to tylko łez szczęścia.

kwiecień,  1983