Ktoś powiedział, że deszcz to łzy,

 

Lecz miał racje tylko po części,

 

Bo gdy z nieba strugi dziś szły,

 

Jeśli nawet, to tylko łez szczęścia.

 

 

 

kwiecień,  1983