świst wiatru śnieżnego

śpiew wody w garnku na płycie

i huczenie ognia w piecu

to najpiękniejsza

zimowa

muzyka

kwiecień, 1988