Dziś niebo wiatrem ożyło

Dziś zima zmieniła się w wiosnę

Dziś ze snu zbudziła się miłość

Dziś z nią ku słońcu wyrosnę

marzec, 1983